Komenda Powiatowa Policji w Oleśnicy

Oleśnica, ul. Generała Józefa Hallera 3

Komenda Powiatowa Policji w Oleśnicy kontroluje pracę komisariatów i posterunków policji na terenie powiatu. Jednostka z kolei podlega pod Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu.

Komenda powiatowa działa samodzielnie w zakresie m.in:

  • likwidacji komórek w komendzie miejskiej

  • likwidacji podległego komisariatu

  • likwidacji komórek w podległym komisariacie

Wśród zadań Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy znajdują się m.in.:

  • realizacja we współpracy z lokalną władzą programów prewencyjnych dotyczących zapewnienia porządku,

  • koordynowanie poszukiwań rzeczy

  • zapewnienie porządku podczas imprez masowych

  • przeciwdziałanie zagrożeniom ruchu drogowego

Jeśli widzisz coś zagrażającego życiu twojemu lub innych osób, zadzwoń pod numer alarmowy 997 lub 112.